Dak ontwerp

Een dak ontwerpen

Wat voor groene daken we aan kunnen leggen? Als het in een tuin kan, kan het op een dak. We horen graag wat het gewenste gebruik voor het groene dak is. Vervolgens zijn er zijn twee belangrijke vertrekpunten, die een daktuin zo anders maken dan die tuin een paar verdiepingen lager: de draagkracht van het dak én de waterhuishouding van het dak. Als we die in kaart hebben, gaan we aan de slag met het ontwerp.

Ons stappenplan:

  • De draagkracht van het dak. Een plat dak heeft een andere draagkracht dan een hellend dak. Een houtskeletbouw anders dan een betonnen structuur. Omdat een groen dak het dak altijd meer belast, moet dat bouwkundig wel kunnen. Daarom wordt eerst de draagkracht bepaald.
  • Vergunning. Of er een vergunning nodig is, is afhankelijk van de gemeente waar je woont. Dat moet worden gecontroleerd en eventueel worden aangevraagd.

  • Subsidie. Voor de aanleg van een groendak zijn in veel gemeentes subsidies mogelijk, omdat het helpt bij het watermanagement. De subsidie kan worden gegeven door je gemeente of je waterschap. Ga daarom altijd vooraf na of die subsidie ook voor jouw groene dak geldt. Als dat nodig is helpen we je daarbij.
  • Jouw wensen en eisen. Waar wordt het dak voor gebruikt? Is de wens een groene deken, een gebruiksplek, een siertuin, een statement of is er ruimte voor een polderdak of dakpark? Bijna alles kan en vaak veel meer dan je denkt. Bovendien is er voor ieder budget iets moois te realiseren.
  • Dakanalyse. We bekijken eerst wat de positie van je dak is ten opzichte van de zon en de wind. Daarna bekijken we of er nog voorwaardes gesteld moeten worden ten aanzien van het dak, bijvoorbeeld wat betreft veiligheidsmaatregelen zoals valbeveiliging.

  • Eerste schetsontwerp. Als al het bovenstaande in beeld is kunnen we een eerste schetsontwerp maken. Die bespreken we met je en als dat nodig is passen we dat aan. In dit schetsontwerp zit ook een kostenraming, voor materialen en de aanleg.

  • Definitief ontwerp. Wanneer je met het ontwerp akkoord bent maken we het definitief. Dat wordt de leidraad voor de daadwerkelijke aanleg.

  • De aanleg. Vanuit het ontwerp gaan we aan de slag om jouw dak groen te maken. We gebruiken daarvoor de beplanting zoals in het ontwerp is aangegeven. Wij houden ons daarbij natuurlijk altijd aan het vernieuwde praktijkboek multifunctionele groene daken en gevels (2020).
ontwerp voor de verbouwde gemeentewerf van Heemstede